Droginformation.nu hjälper barn och ungdomar


Välkommen att kontakta Droginformation.nu här

Ett av Droginformation.nu’s viktigaste syfte

Ett av Droginformation.nu’s viktigaste syfte har alltid varit att få ut förebyggande droginformation till våra barn och ungdomar.

Tanken är att de kan då få kraft att självständigt välja bort drogerna.

Vi har sett att med rätt information och kunskap om de olika drogerna så kan de göra just detta.

Men det gäller verkligen att informationen ligger på rätt nivå där de kan ta till sig den.

Vi på Droginformation.nu är mycket stolta över våra resultat.

Resultat Droginformation.nu

Våra motiverande och förebyggande drogföreläsningar

I över tjugo år har Droginformation.nu gett motiverande och förebyggande drogföreläsningar till barn och ungdomar över hela Sverige.

Totalt har över 700 000 personer sett och hört våra drogföreläsningar.

Drogföreläsningarna bygger på en rak och enkel kommunikation som verkligen når fram till åhörarna, vilket inte alltid är det lättaste.

Responsen från de unga visar att de verkligen uppskattar och tar till sig drogföreläsningarna från Droginformation.nu.

Speciellt avsnittet om vikten av att sätta upp och kämpa för att nå sina mål brukar vara mycket uppskattat.

Droginformation.nu’s förebyggande drogföreläsningar

Lovord från barn till oss

droginformation-nu-lovord-barn

Till vår stora glädje så har Droginformation.nu fått mängder med lovord från barn och ungdomar efter våra drogföreläsningar.

Vi räknar med att ha fått ca 40 000 positiva brev och lovord. Detta är naturligtvis oerhört glädjande och bekräftande för oss.

Vi på Droginformation.nu känner då att vi når ut med vår förebyggande droginformation och att vi verkligen når fram till ungdomarna.

Se gärna de lovord som vi på Droginformation.nu fått från barn.

Lovord från barn

Framtiden för Droginformation.nu

droginformation-nu

Vi kommer att fortsätta att jobba för att sprida kunskap och information om olika droger till barn, ungdomar och vuxna.

Droginformation.nu vill att alla skall kunna ta ett självständigt beslut angående droger baserat på kunskap och information.

Vi arbetar inte med skrämsel eller moraliska pekpinnar.

Genom information och kunskap vill vi att människor skall stärkas och sedan kunna ta självständiga beslut angående droger.

Droginformation.nu arbetar ständigt för att nå ut på mer och fler kanaler och har förstärkt sin närvaro på internet väsentligt på sistone.

Välkommen att ta kontakt med oss!


Bookmark and Share