Faran med drogen Spice


Den senaste tiden har man kunnat läsa om många fall där ungdomar tagit Spice och råkat illa ut. Till och med barn så unga som 12 år har missbrukat Spice och sedan allvarligt drabbats.

En stor risk med Spice är att man inte vet exakt hur stark den är – man vet inte eller hur Spice verkar.

Detta har lett till överdoser med bl.a njursvikt och medvetslöshet som följd, även dödsfall har inträffat.

Skador från drogen Spice

Nätdrogen Spice kan vara mycket farligare än experter känt till.

Tidigare har läkare vetat att Spice kan ge personlighetsförändringar, ångest och framkalla illamående. En annan allvarlig effekt är att Spice kan ge njursvikt.

Flera patienter som fått akut njursvikt har kopplats till Spice och ungdomar har hamnat på sjukhus här i Sverige.

T.ex så fick en ung man nyligen föras till sjukhus med svåra kramper. Tillståndet förvärrades och han drabbades av njurproblem och fick vårdas en vecka.

Sådana tillstånd är allvarliga och kan leda till kroniska problem och leda till livslång dialys. (Dialys, en behandling man gör resten av livet för att njurarna slutat fungera).

En rapport från förra våren 2013 uppmärksammade 15 fall med akuta njurskador som drabbat patienter som rökt drogen Spice.

Missbrukare av Spice drabbas även av svåra sömnstörningar, förlorad vikt och allvarliga njur- och hjärnskador varnar forskare.

Många är oroade av spridningen av drogen och Spice har förbjudits i flera länder bla. Sverige.


Bookmark and Share